Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των μεθοδολογιών του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.