"

Με κάθε επισημότητα τελέστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας τα εγκαίνια της νέας σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στον μέχρι σήμερα γνωστό ως ΧΥΤΑ Αμαρίου.
Πρόκειται για μια εγκατάσταση, η οποία επενδύει στην μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και η λειτουργία της θεωρείται, ότι θα αλλάξει τα δεδομένα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου.
Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Εμμανουήλ Γραφάκου, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργίου Ζερβού, του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ, κ. Ζαχαρία Καλογεράκη και εκπροσώπων των τοπικών θεσμικών Αρχών και φορέων, τους οποίους υποδέχθηκε και καλωσόρισε ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.
Το έργο
Το έργο αποτελεί μια σύνθετη επένδυση που περιλαμβάνει την κατασκευή και πεντατετή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και του Χ.Υ.Τ.Υ. Αμαρίου και εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Με την λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία στην  Κρήτη.
Το έργο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τόσο στην επεξεργασία των αποβλήτων όσο και στον έλεγχο της διαδικασίας.
Η ΜΕΑ θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, που αποτελούνται από 35.600 τόνους σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και 7.400 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή.
Η ΜΕΑ θα επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ανάκτησης ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονες μεθόδους (όπως η χρήση οπτικών διαχωριστών) σε μία μονάδα πλήρως αυτοματοποιημένη:
 1. Χαρτί / Χαρτόνι σε ποσοστό τουλάχιστον 45,0% επί του εισερχομένου ρεύματος,
 2. Φίλμ σε ποσοστό τουλάχιστον 65,0% επί του εισερχομένου ρεύματος,
 3. PET σε ποσοστό τουλάχιστον 60,0% επί του εισερχομένου ρεύματος,
 4. ΡΡ-ΡΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% επί του εισερχομένου ρεύματος,
 5. Σιδηρούχα, σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% επί του εισερχομένου ρεύματος,
 6. Αλουμίνιο, σε ποσοστό τουλάχιστον 70,0% επί του εισερχομένου:
Α) Κόμποστ τύπου Α, από το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και
Β) Κόμποστ υψηλής ποιότητας από το προδιαλεγµένο οργανικό
Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής ενώ το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 999kW που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το ώριμο υλικό προωθείται στη Μονάδα Εξευγενισμού (ραφιναρία) όπου παράγονται Compost και Compost τύπου Α τα οποία και παραδίδονται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών.
Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος αναπτύσσονται σε ένα ορθολογικά διαμορφωμένο ενιαίο χώρο και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μονάδες:
 1. Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ,
 2. Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών,
 3. Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας και οπτικών διαχωρισμών των ΑΣΑ με στόχο ανάκτηση ανακυκλώσιμων,
 4. Μονάδα αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση αυτού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,
 5. Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών,
 6. Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού,
 7. Μονάδα εξευγενισμού (ραφιναρία) του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών,
 8. Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας,
 9. Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.
 10. Κτίριο διοίκησης.
Με το έργο αυτό, παράλληλα με την διαλογή στην πηγή, η περιοχή του Ρεθύμνου θα συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση αστικών αποβλήτων.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση παράγει σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα. Από τα απορρίμματα δημιουργούνται νέες αξίες μέσω των ανακυκλώσιμων και της παραγωγής ενέργειας και λιπάσματος. Το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας που θα κατασκευαστεί θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας ΑΣΑ. Επιπλέον, τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας αναβαθμίζουν την λειτουργία των μονάδων, προστατεύουν τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της περιοχής. Τέλος, δημιουργούνται 44 νέες άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης.
Η Μονάδα είναι ανοικτή σε αναβαθμίσεις και επεκτάσεις ανάλογα με τις εξελίξεις στη τεχνολογία και τις απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση του έργου επιλύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στο Ρέθυμνο.