Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική πτώση κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου και 23 Ιουνίου ανήλθε στα €67,65/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,84% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,44/MWh και στα €62,22/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 17 Ιουνίου, φτάνοντας τα €72,17/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η σημαντική πτώση της μέσης ΟΤΣ το προηγούμενο επταήμερο οφείλεται κυρίως στις αυξημένες καθαρές εισαγωγές (+44%) λόγω της επαναλειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Ιταλία, αλλά και την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα θερμικών μονάδων λόγω επιστροφών από συντήρηση, όπως η μονάδα 5 του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, παρά την άνοδο του φορτίου (+3%) και τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ (-20%).