Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατέγραψε πτώση μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ανοδικής πορείας.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Απριλίου και 21 Απριλίου ανήλθε στα €63,55/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,60% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,17/MWh και στα €20,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τετάρτη, 17 Απριλίου, φτάνοντας τα €71,34/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στις χαμηλές τιμές των ξένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, λόγω των αργιών του Καθολικού Πάσχα.