Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), συνέχισε την περαιτέρω πτώση της, για τέταρτη σερί εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Μαρτίου και 24 Μαρτίου ανήλθε στα €55,86/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,00% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €73,45/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 19 Μαρτίου, φτάνοντας τα €64,98/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η νέα πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση, η οποία έπεσε κατά 52,5 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών, ενώ ταυτόχρονα οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 45 GWh.
Αξιοσημείωτη είναι η συνολική εβδομαδιαία ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ που έφτασε τις 266 GWh και κάλυψε το 29% του μίγματος καυσίμου, ξεπερνώντας τόσο το φυσικό αέριο όσο και το λιγνίτη. Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των €55,86/MWh αποτελεί χαμηλό 43 εβδομάδων για την μέση ΟΤΣ.