Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μικρή πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου ανήλθε στα €61,66/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,59% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,77/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €72,39/MWh.
Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η χαμηλή ζήτηση συνεχίστηκε καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των 19 τελευταίων εβδομάδων.
Η ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 35 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο (+25%) πιέζοντας προς τα κάτω τη μέση ΟΤΣ και συνεισφέροντας το 20% στο μίγμα καυσίμου της περασμένης εβδομάδας.