Νέες διευκρινίσεις για τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παρέχει η ΔΕΗ μετά την απόφαση να χρεώνει με €1 τους έντυπους λογαριασμούς. Όπως τονίζει, οι πελάτες της Επιχείρησης επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας e-bill, επωφελούνται από τις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται.
Πιο συγκεκριμένα: 
  1. Άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς όλων των ακινήτων, που οι λογαριασμοί ρεύματος εκδίδονται στο όνομά τους.
  2. Πρόσβαση στους λογαριασμούς ρεύματος του τελευταίου 12μηνου.
  3. Δωρεάν ειδοποιήσεις κατά την έκδοση λογαριασμών με sms ή/και e-mail.
  4. Δωρεάν ηλεκτρονική πληρωμή με χρήση οποιασδήποτε κάρτας.
  5. Πρόσβαση στο έντυπο τυχόν διακανονισμού με τις δόσεις.
  6. Πρόσβαση σε ενημερωτικά έντυπα, προσωποποιημένες επιστολές κτλ.
  7. Εύκολη αρχειοθέτηση των λογαριασμών.
  8. Δυνατότητα επιλογής έκδοσης Μηνιαίου ηλεκτρονικού λογαριασμού.