Υποβλήθηκαν σήμερα τελικά οι δύο προσφορές στον διαγωνισμό της ΔΕΗ για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης. Η μια προσφορά προέρχεται από τον όμιλο Μυτιληναίου και αφορά τη μονάδα της Μελίτης και η δεύτερη από την κοινοπραξία Seven Energy-Τέρνα και αφορά και τις δύο μονάδες, Μεγαλόπολης και Μελίτης. Ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος είχε επίσης εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον, τελικά επέλεξε να μη συμμετάσχει στη διαδικασία.
Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ο έλεγχος των προσφορών, με επόμενο βήμα την αποσφράγιση του οικονομικού τους σκέλους και την αποτίμηση του ανεξάρτητου συμβούλου, το οποίο θα κρίνει και τη νικητήρια προσφορά.
Διευκρινίζεται ότι η πώληση των λιγνιτικών μονάδων αποτελεί δέσμευση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προβλέπει άρση της αποκλειστικότητας της ΔΕΗ στην πρόσβαση στα εγχώρια λιγνιτικά αποθέματα της χώρας με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων να θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης.