Την τελική οικοδομική άδεια εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στην EuroAsia Interconnector, για την κατασκευή του κομβικού σταθμού μετατροπής υψηλής τάσης (HVDC Converter Station) στην Κύπρο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.
Η έκδοση της σχετικής άδειας ανάβει το πράσινο φως για την κατασκευή σταθμού μετατροπής HVDC, για τον οποίο έχει επιλεγεί η Siemens, ως προτιμώμενος πλειοδότης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Πολεοδομίας και Στέγασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει εγκρίνει ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, την πολεοδομική άδεια για τα κατασκευαστικά έργα του σταθμού μετατροπής HVDC με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 2.000 μεγαβάτ, όπως και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου καλωδίου, που θα συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ και με την Ελλάδα -μέσω Κρήτης- και κατ’ επέκταση την Ε.Ε.
Την ίδια ώρα και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, υπεγράφη επίσης η 33ετής συμφωνία μίσθωσης γης στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Λευκωσία, για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC, στην Κύπρο, με την Euroasia να διατηρεί την επιλογή για ανανέωση της μίσθωσης για δύο ακόμη περιόδους 33 ετών, ενώ παράλληλα οι απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι σχετικές άδειες έχουν ληφθεί από τις κυπριακές αρχές.
Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) με δυναμικότητα μεταφοράς 1.000 MW, ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί η σημαντική στήριξη της Ε.Ε., με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες.
Το έργο της διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη), που παρέμεινε σε καθεστώς PCI, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 και παράλληλα με αυτό, το σκέλος της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου, που θα ολοκληρωθεί επίσης έως τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας.