Μέχρι τις 19 Απριλίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για το επενδυτικό έργο της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» το οποίο αφορά στην ίδρυση «νέας μονάδας Πυρόλυσης Ελαστικών στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους με τη μέθοδο της θερμικής λύσης των χημικών δεσμών του άνθρακα απουσία οξυγόνου».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 44.500.000 ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 38 νέες άμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 150 έμμεσες θέσεις εργασίας. Η προτεινόμενη επένδυση πρόκειται να αποτελέσει την 1η μονάδα πυρόλυσης στην Ελλάδα και την 3η στην Ευρώπη.
Μοναδικός μέτοχος της ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ Μ.Α.Ε. είναι η εταιρεία «Impactus Pyrolysis Ltd», με έδρα τη Λευκωσία. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της επένδυσης, η «ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ Μ.Α.Ε.» πρόκειται να συνεργαστεί με την γερμανική «Pyrum Innovations AG», εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένη και ιδιαίτερα επιδραστική στον κλάδο της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Growth. Στο μετοχικό σχήμα της Pyrum μετέχουν οι πολυεθνικές BASF (χημική βιομηχανία) και Continental (εταιρεία κατασκευής ελαστικών).
Η «Pyrum Innovations AG» προτίθεται να συμμετάσχει με ποσοστό 15% στη «ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ Μ.Α.Ε.». Η τεχνολογία πυρόλυσης της Pyrum, που θα εγκαταστήσει ο φορέας της επένδυσης, είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον, καθώς η υλοποίηση της καινοτόμου διαδικασίας της πυρόλυσης θα συνεισφέρει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και θα συμβάλλει στην κυκλική οικονομία με την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής αξίας, όπως Ανακτημένο Εξανθράκωμα (Recovered Carbon Black, rCB), Ανακτημένο Πυρολιτικό Υγρό (Recovered Fuel Oil, rFO), κ.λπ.
Το έργο θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη έκταση, 45 περίπου στρεμμάτων, στη θέση «Μούλκια» της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανάτων του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Ποια κίνητρα ζητάει
Η εταιρεία «ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατέθεσε στην «Enterprise Greece A.E.» επενδυτικό φάκελο-αίτηση για επενδυτικό σχέδιο. Ο φορέας της επένδυσης επιθυμεί την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του άρθρου 2 και αιτείται το κίνητρο της επιχορήγησης, δυνάμει της παρ. 3α) του άρθρου 10 του ν. 4864/2021.

Γράφει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου – Πηγή: insider.gr