Στα χέρια της ΔΕΥΑΝ Χίου βρίσκεται το πρώτο μέρος της μελέτης του γενικού σχεδίου ύδρευσης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον μπούσουλα για τις παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση του υδρευτικού και αρδευτικού προβλήματος της Χίου.
Το Master Plan (α’ παραδοτέο τεύχος) αποτελείται συνολικά από 617 σελίδες και περιλαμβάνει 9 ενότητες.
Στο πρώτο τμήμα γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο νησί με στοιχεία όπως η μορφολογία και οι υδάτινοι πόροι της Χίου. Οι ενότητες συνεχίζουν στην καταγραφή όλων των υφιστάμενων έργων ύδρευσης ανά Δημοτική Ενότητα ενώ αργότερα αναλύονται τα πληθυσμιακά στοιχεία ανά περιοχή και οι ανάγκες σε νερό.
Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των παροχών και της ποιότητας νερού και το α’ παραδοτέο κλείνει με τα συμπεράσματα και τις σημαντικότερες προγραμματισμένες δράσεις από τη ΔΕΥΑΝ Χίου καθώς και παράρτημα πινάκων τιμολογούμενων παροχών.

Γράφει ο Παντελής Φύκαρης – Πηγή: politischios.gr