Τις συνολικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθούν το 2018 μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, την κατανομή τους στις τέσσερις φετινές δημοπρασίες, αλλά και τον τρόπο ελέγχου των συμμετεχόντων ώστε το μέτρο να ενισχύσει πιο αποτελεσματικά την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ρεύματος, προβλέπουν οι αποφάσεις που έλαβε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και οι οποίες θα ισχύσουν από την πρώτη φετινή δημοπρασία.
Με βάση τις αποφάσεις, οι οποίες ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις σχετικές εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ, φέτος θα δημοπρατηθούν ποσότητες 1711 MWh/h, ενώ πλέον αποκλείονται από τις δημοπρασίες όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να εξυπηρετούν εγχώριους πελάτες.
Από τις 1711 MWh/h ηλεκτρικής ενέργειας, οι 1.126 MWh/h αποτελούν τις ποσότητες που προβλεπόταν εξαρχής να δημοπρατηθούν φέτος, με βάση τη συμφωνία κυβέρνησης και θεσμών για το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΝΟΜΕ έως το 2020. Ωστόσο, σε αυτό το νούμερο προστίθενται και 594 MWh/h, λόγω της ρήτρας που προστέθηκε στην πορεία και η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που στο τέλος του έτους η ΔΕΗ ΔΕΗ-4,48% έχει μεγαλύτερο μερίδιο από τον μνημονιακό στόχο. Κάτι που συνέβη και τον Δεκέμβριο του 2017, όταν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κατέγραψε 85,34%, έναντι 75,24% που προέβλεπε ο στόχος απομείωσης του ποσοστού της.
Όσον αφορά την κατανομή αυτής της ποσότητας, η ΡΑΕ αποφάσισε να δημοπρατηθούν 400 MWh/h στις τρεις πρώτες δημοπρασίες, δηλαδή στις 7 Φεβρουαρίου, στις 18 Απριλίου και στις 18 Ιουλίου 2018, ενώ η ποσότητα της τέταρτης διεξαγωγής (στις 17 Οκτωβρίου) θα είναι ελαφρώς αυξημένη, στις 511 MWh/h. Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημοπρασίες, η ΡΑΕ υιοθετεί την πρόταση του ΛΑΓΗΕ, θέτοντας ως κριτήριο τη διατήρηση ή την ανάπτυξη δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτους στη λιανική αγορά.
Έτσι, κατά τον μήνα διενέργειας της δημοπρασίας, ο ΛΑΓΗΕ θα ελέγχει για κάθε εταιρεία αν πληροί ή όχι το εν λόγω κριτήριο, ολοκληρώνοντας την αξιολόγησή της το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Στην περίπτωση εταιρειών που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε δημοπρασία, και επομένως πρόκειται να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί, η αξιολόγηση του ΛΑΓΗΕ θα γίνεται με βάση το επιχειρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξής τους στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα πρέπει να καταθέσουν, επισυνάπτοντας δεδομένα όπως το ετήσιο σχέδιο διείσδυσης στη λιανική αγορά.
Στην περίπτωση εταιρειών ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο, η αξιολόγηση θα βασίζεται στις δηλώσεις φορτίου τους, συγκρίνοντάς τες με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ήδη εξασφαλίσει από τα ΝΟΜΕ. Για την πληρέστερη αποτύπωση της εμπορικής τους δραστηριότητας, θα αξιοποιούνται επίσης στοιχεία όπως ο αριθμός πελατών τους ανά κατηγορία ή οι πωλήσεις ρεύματος ανά κατηγορία, τα οποία οι προμηθευτές θα καταθέτουν ανά τρίμηνο. Μάλιστα, θα πρέπει να τεκμηριώνουν τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους τους, ιδίως σε σχέση με τις ποσότητες NOME που κατέχουν.
Τέλος, όπως περιγράφεται ο παραπάνω μηχανισμός ελέγχου από τη ΡΑΕ, αποκλείει από τις δημοπρασίες τις εταιρείες εμπορίας. Κι αυτό γιατί αναφέρει ρητά πως δεν μπορούν να πάρουν μέρος εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορτίου για εκπροσώπηση τρίτων πελατών, οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια από το εγχώριο δίκτυο.

Γράφει ο Κώστας Δεληγιάννης – Πηγή: www.naftemporiki.gr