Συζήτηση με αντικείμενο τις δυνατότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία στο λιμάνι του Κόπερ της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ των τοπικών φορέων και κυβερνητικών αρχών, στελεχών της ναυτιλίας και των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος elemed.
Η Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Violeta Bulc αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδια της ΕΕ να υποστηρίξει με εργαλεία χρηματοδότησης τα λιμάνια που σκοπεύουν να στραφούν σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αξιοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Ο Νικόλας Πατεράκης, Chief Operating Officer στη Neptune Lines, από τη σκοπιά των πλοιοκτητών, αναφέρθηκε σε οικονομικά κίνητρα και οφέλη που θα ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό ως πηγή ενέργειας για τα πλοία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν το έργο του elemed για τη διαμόρφωση αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που προωθεί τον ηλεκτρισμό ως ναυτιλιακό καύσιμο καθώς και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις δυνατότητες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σλοβενία, καθώς και στις τεχνικές μελέτες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του elemed, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμενισμένα πλοία στο λιμάνι του Κόπερ. «Μέχρι το 2030, η Σλοβενία επιδιώκει να ενταχθεί στις χώρες με τις πιο πράσινες μεταφορές», τόνισε ο Σλοβένος Υπουργών Υποδομών.
Το επόμενο ραντεβού είναι στην Αθήνα, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Συνέδριο του elemed στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Δράση elemed
Η δράση elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean) προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του Νότιο-Ανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων. Στο πλαίσιο του elemed, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λιμάνι της Κυλλήνης.

Γράφει ο Μηνάς Τσαμόπουλος – Πηγή: www.newmoney.gr