Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οριακή άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €53,44/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,09% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €89,03/MWh και στα €19,72/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €56,13/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού έδειξε σημάδια ανάκαμψης (+3%) την περασμένη εβδομάδα, καθώς σιγά-σιγά εισερχόμαστε στο χειμώνα, παραμένοντας πάντως σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Η πίεση για υψηλότερες τιμές, που άσκησε το ενισχυμένο φορτίο, αντισταθμίστηκε πλήρως από τη σημαντική άνοδο τόσο της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων ΑΠΕ (+67 GWh ή +46%) όσο και των καθαρών εισαγωγών (+30 GWh ή +16%), οι οποίες με 224 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο σημείωσαν υψηλό 17 εβδομάδων.