"

Η εταιρεία Reco Oil Αιγαίου Ε.Π.Ε.ανακοίνωσε την επικείμενη ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας παραγωγής βιοαερίου στη Ρόδο. Αυτή η μονάδα είναι σχεδιασμένη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βιολογικού λιπάσματος από οργανικά απόβλητα, βοηθώντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρονται τα εξής σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου:
«Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου της Reco Oil Αιγαίου Ε.Π.Ε. θα διαχειρίζεται σε 1η φάση ετησίως 20.000 τόνους οργανικών αποβλήτων, όπως αποφάγια, γεωργικά υπολείμματα, κατάλοιπα διφασικών ελαιοτριβείων, κτηνοτροφικών μονάδων, οινοποιίων, γαλακτοκομικών μονάδων, σφαγείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, απόβλητα φρούτα, λαχανικά και λοιπά οπωροκηπευτικά, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων που μέχρι σήμερα κατέληγαν στη χωματερή.
Η μονάδα αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων αειφορίας και της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, θα συμβάλει στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας την τεχνολογία και την καινοτομία στην περιοχή.
Την Παρασκευή 8/9/23 κλιμάκιο της εταιρείας επισκέφτηκε τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Χρήστου Ευστρατίου ενημέρωσαν τον διευθυντή του ΦοΔΣΑ, κ. Χρήστο Γαμβρούδη για την πρόοδο των εργασιών.

Ο φορέας και η περιφέρεια δήλωσαν ότι η λειτουργία της μονάδας, αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, δεδομένου ότι θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του ΧΥΤΑ και γενικότερα στην εξομάλυνση της λειτουργίας της ανακύκλωσης και των υπολοίπων ανακυκλώσιμων υλικών. Επίσης το κλιμάκιο της Reco Oil επισκέφτηκε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του δήμου Ρόδου, κ. Καραμαρίτη Νίκο.
Τόσο ο ΦοΔΣΑ και η περιφέρεια όσο και ο δήμος συνεχάρησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Reco Oil κ. Στέλιο Χαϊδούδη για την πρωτοβουλία της εταιρείας να ασχοληθεί με το δύσκολο αυτό έργο και δήλωσαν ότι μόλις η μονάδα τεθεί σε ετοιμότητα παραλαβών των οργανικών αποβλήτων, θα συνδράμουν στην ενημέρωση των παραγωγών αποβλήτων οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι βάσει της νομοθεσίας, να διαχωρίζουν τα οργανικά τους απόβλητα και να τα παραδίδουν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους παρασχεθούν σε αδειοδοτημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και η Reco Oil πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πράσινη μετάβαση.
Η Reco Oil Αιγαίου Ε.Π.Ε. παραμένει αφοσιωμένη στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον τομέα της βιοενέργειας με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση του παραγόμενου βιοαερίου, αλλά και με την οικολογική περισυλλογή των αποβλήτων μαγειρικών λαδιών τα οποία προωθούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων».
«Οι επιχειρήσεις που θα έχουν υπογράψει τη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία θα μπούνε σε σειρά προτεραιότητας για την τοποθέτηση των ειδικών κάδων για την αποκομμιδή των οργανικών τους αποβλήτων, αμέσως μόλις η μονάδα τεθεί σε ετοιμότητα παραλαβών», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ.Στέλιος Χαϊδούδης.