Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, με γνώμονα την ορθή αξιοποίηση των πόρων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, έχει δεσμευτεί σε συνεργασία με τους πελάτες της να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της, για μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.
Οι εταιρείες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παραδόξως, το ένα τέταρτο του συνόλου των τροφίμων που παράγονται στον κόσμο χάνονται ή καταστρέφονται , με τα απόβλητα συσκευασίας τροφίμων, να αυξάνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να υπολογίζεται ότι θα έχει αυξηθεί στα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 – αύξηση 26% – είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα νέο πρότυπο αποδοτικότητας που να επικεντρώνεται στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για μεγαλύτερη πρόσβαση σε ασφαλή και βιώσιμα τρόφιμα για όλους, αλλά και στη χρήση του νερού και της ενέργειας, με πιο περιορισμένους πόρους.
Για να επιτευχθεί αυτό, η Schneider Electric αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες, βοηθώντας τους επαγγελματίες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε όλα τα επίπεδα, από τη σχεδίαση παραγωγής και την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών και συστατικών έως την απομακρυσμένη επίβλεψη των προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απορριμμάτων και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα.
Οι λύσεις της εταιρείας για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών βασίζονται στην εξειδίκευση, τη δοκιμασμένη μεθοδολογία και τη βαθιά κατανόηση των προκλήσεων της αγοράς. Ανάμεσα στις προηγμένες λύσεις της, βρίσκεται και η αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure™ που συμβάλλει στην εξοικονόμηση του κόστους έως και 30% και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%.
Μερικά παραδείγματα έργων της Schneider Electric:
Nestlé Waters: Στη Γαλλία, η Schneider Electric βοήθησε τη Nestlé να βελτιώσει την ιχνηλασιμότητα του ανθρακούχου νερού Perrier, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων. Η Schneider Electric υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και λειτουργιών με την ολοκληρωμένη λύση EcoStruxure™ για τρόφιμα και ποτά, η οποία ενσωματώνει διαγνωστικά λειτουργιών, υποστήριξη συντήρησης, ιχνηλασιμότητα και υποστήριξη παρακολούθησης ποιότητας, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση για τη συνολική κατανάλωση. Η λύση επιτυγχάνει εξοικονόμηση χρόνου για την ανάλυση και την εκτέλεση επιδιορθώσεων, βελτιώνει την ποιότητα της υποδομής και τις διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο διακοπής λειτουργίας των μηχανημάτων κατά 20%.
Wilmar Sugar: Η Schneider Electric βοήθησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του μεγαλύτερου παραγωγού ζάχαρης στην Αυστραλία. Η Wilmar Sugar κατέχει 8 εργοστάσια ζάχαρης στο Queensland, που παράγουν 2,5 εκατ. τόνους ζάχαρης κάθε χρόνο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προϊόντα της Schneider Electric σε όλα τα εργοστάσιά της για 10 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της λύσης EcoStruxure Plant για την απλοποίηση των συστημάτων ελέγχου, καθώς και για τη συγκριτική αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργικότητας και αξιοπιστίας σε όλα τα εργοστάσιά της.
Σχετικές πηγές και στατιστικά:
  1. Το 2017, 173,8 κιλά αποβλήτων συσκευασίας παράγονταν ανά κάτοικο στην ΕΕ, με 19% πλαστικό, 18% γυαλί και 5% μέταλλο – με την πλειοψηφία να προέρχεται από συσκευασίες τροφίμων (Πηγή: Europa).
  2. Συνολικά, τα τρόφιμα και οι συσκευασίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 45% των υλικών που εκφορτώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (πηγή: EPA).
  3. Η παραγωγή «μαλακών» εμπορευμάτων ευθύνεται για το 40% περίπου της αποψίλωσης των τροπικών δασών.
  4. Υπολογίζεται ότι ποσοστό έως και 50% των παγκόσμιων τροφίμων δεν καταναλώνεται ποτέ.
  5. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων παγκοσμίως χάνονται ή σπαταλούνται κάθε χρόνο. Μια μέση οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύει 700 λίρες το χρόνο σε τρόφιμα που δεν καταναλώνουν – στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός ο αριθμός είναι 1.500 δολάρια.
  6. Αν τα απόβλητα τροφίμων ήταν μια χώρα, θα ήταν ο 3ος μεγαλύτερος πομπός CO₂ έπειτα από την Κίνα και τις ΗΠΑ (Πηγή: FAO “Food Wastage Footprint: Impact on Natural Resources” (2013).
  7. Ο OHE έχει στόχο να μειώσει κατά το ήμισυ τα κατά κεφαλήν παγκόσμια απόβλητα τροφίμων και τις απώλειες τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και τροφοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή (UN SDG 2.13).
  8. Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο με βιώσιμο τρόπο συνέβαλαν κατά 54.7 στην αύξηση της αγοράς συσκευασμένων αγαθών από το 2015 έως το 2019 και 16.1 του μεριδίου δολαρίου το 2019, σύμφωνα με έρευνα του NYU Stern Center και της IRI.
  9. Το 42% των καταναλωτών στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν ότι τα προϊόντα που αποτελούνται από βιώσιμα υλικά είναι σημαντικά στις καθημερινές αγορές τους.
  10. Οι μισοί από τους επαγγελματίες της αγοράς της ESG (51%) θεωρούν τη διαθεσιμότητα δεδομένων και γνωστοποιήσεων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση κατά την ενσωμάτωση ζητημάτων ESG που τίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο.