Η εταιρεία Μυτιληναίος υπέβαλλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι χρόνια με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με ανακοίνωσή της η ΡΑΕ ενημερώνει όποιον έχει έννομο συμφέρον ότι μπορεί να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε ημερών έως τις 27 Μαρτίου 2019.