Νέο τοπίο στην αγορά ενέργειας και στους ιδιώτες προμηθευτές διαμορφώνει η είσοδος των ΕΛΤΑ στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος μετά την έγκριση των σχετικών τιμολογίων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. 

Για τα οικιακά τιμολόγια η προσφερόμενη τελική τιμή μετά την έκπτωση του 10% διαμορφώνεται στο 0,07560 ευρώ η Kwh. Το World Energy News παρουσιάζει τα τιμολόγια των ΕΛΤΑ, τα οποία δείχνουν ότι εντείνεται ο ανταγωνισμός, με την κρατική εταιρεία να διεκδικεί με αξιώσεις μερίδιο της συγκεκριμένης αγοράς.
Ειδικότερα, τα ΕΛΤΑ θα διαθέτουν στους οικιακούς καταναλωτές τρία διαφορετικά τιμολόγια. Έτσι, για κατανάλωση μέχρι 2.000 Kwh το κόστος ανά κιλοβατώρα ανέρχεται στα 0,08600 ευρώ και με την έκπτωση του 10% διαμορφώνεται στα 0,07740. Στην κατηγορία που η κατανάλωση ρεύματος ξεπερνά τις 2.000 Kwh το αρχικό τιμολόγιο είναι στα 0,08400 και με την έκπτωση του 10% διαμορφώνεται στα 0,07560.