Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση σημείωσε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) στην αγορά ηλεκτρισμού.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου και 8 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €63,64/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,80% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €87,50/MWh και στα €40,08/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €71,07/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (-87 GWh ή -28%) αντισταθμίστηκε πλήρως αφενός από την πτώση της καθαρής ζήτησης κατά 69 GWh (-7%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο και αφετέρου από την αύξηση των καθαρών εισαγωγών κατά 58 GWh (+62%), οδηγώντας τη μέση ΟΤΣ της περασμένης εβδομάδας προς τα κάτω.
Στην πτώση συνέβαλλε και το αναπροσαρμοσμένο προς τα κάτω μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων λόγω της πτωτικής τάσης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ την τελευταία περίοδο.