Συνεχίζεται η πορεία υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Κορωπίου-Παιανίας το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 παρά τις καθυστερήσεις από το δασαρχείο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία που σημειώνονται σήμερα. Το παραπάνω διαβεβαίωσε η ανάδοχος εταιρία στον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου και στον δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν στο χώρο των εργασιών με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία του έργου
Συγκεκριμένα το δεύτερο τμήμα της σήραγγας από την πλευρά της Βραυρώνας (600 μέτρων), θα ξεκινήσει άμεσα καθώς έχει καθυστερήσει λόγω αργοπορίας των διαδικασιών από το Δασαρχείο. Αναμένεται δε να παραδοθεί εντός του επόμενου εξαμήνου.
Όσον αφορά στην κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Καθίζησης υπολείπεται να παραδοθεί η έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τον χώρο όπου θα γίνει η κατασκευή ενώ για τον υποθαλάσσιο αγωγό για τον οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα καμία εργασία λόγω καθυστερήσεων έκδοσης των σχετικών αδειών, γίνονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι απαραίτητες ενέργειες.