"

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 14 Φεβρουαρίου έθεσε η ΡΑΕ τη νέα πρόταση του ΛΑΓΗΕ για τη χρέωση προμηθευτή.
Ο ΛΑΓΗΕ προτείνει τον καθορισμό ανώτατου ορίου στα 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα και κατωφλίου στα 6 ευρώ ανά μεγαβατώρα στη διαφορά της εικονικής Οριακής Τιμής του Συστήματος (χωρίς τις ΑΠΕ) και της πραγματικής Οριακής Τιμής (με τις ΑΠΕ).  Επίσης προτείνει την επιβολή «πλαφόν» στα 8 ευρώ ανά μεγαβατώρα για την μέση μοναδιαία χρέωση των προμηθευτών.
Από την αγορά υπάρχουν ήδη έντονες αντιδράσεις για το ύψος του «πλαφόν», καθώς εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλό και δυσχεραίνει τον ανταγωνισμό. Εκτιμάται ότι αν διαμορφωθεί κοντά στα 5 ευρώ/Mwh, τότε δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.
Από την άλλη πλευρά ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΛΑΓΗΕ για τη χρέωση προμηθευτή υπέρ ΑΠΕ κατέθεσαν τέσσερις ιδιώτες ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία απαγορεύει στο ΛΑΓΗΕ να καταγγείλει τις συμβάσεις με τους ιδιώτες προμηθευτές, λόγω μη καταβολής ολόκληρου του ποσού από τις χρεώσεις των προμηθευτών.
Προϋπόθεση για να μη γίνει καταγγελία από τον Λειτουργό, αναφέρει η απόφαση, είναι οι εταιρίες να καταβάλουν τη μισή αξία της χρέωσης, όπως αυτή προκύπτει από τα εβδομαδιαία εκκαθαριστικά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 10 Μαρτίου και σημειώνεται ότι τα προσωρινά μέτρα ζήτησε η Elpedison, ενώ αντίστοιχα κινήθηκαν και οι εταιρίες Ήρων, Protergia και Watt & Volt.

Η εισήγηση του ΛΑΓΗΕ που κατατέθηκε στη ΡΑΕ, αναφέρει έξι διαφορετικά σενάρια:

Β1: 18,49 ευρώ ανά μεγαβατώρα και συνολική επιβάρυνση ετησίως των προμηθευτών 319,46 εκατ.

∗ Β2: 10,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ετήσια επιβάρυνση των προμηθευτών  189,67 εκατ.

∗ Β3: 13,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα  και ετήσια επιβάρυνση 227,74 εκατ.

∗ Γ1: 9,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ετήσια επιβάρυνση 157,92 εκατ.

∗ Γ2:  7,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ετήσια επιβάρυνση 112,26 εκατ.

∗ Γ3: 10,54 ευρώ ανά μεγαβατώρα και ετήσια επιβάρυνση  182,09 εκατ.