Πολύ σημαντικές περικοπές στην άρδευση αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ικανοποιητικές ποσότητες νερού στα φράγματα έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να διψάσουμε το 2019. Με βάση την απόφαση θα παραχωρηθούν για σκοπούς ύδρευσης 95 εκατ. κ.μ. και για σκοπούς άρδευσης 29,7 εκατ. κ.μ. νερού, δηλαδή οι ποσότητες νερού για άρδευση θα είναι μειωμένες κατά 31,2% περίπου σε παγκύπρια βάση, σε σχέση με τις ποσότητες που παραχωρήθηκαν το 2017.
Τονίζεται ότι οι πραγματικές ανάγκες νερού στα αρδευτικά έργα θεωρούνται οι ποσότητες που έχουν καταναλωθεί το 2004 που ήταν η μόνη χρονιά που δεν έγιναν περικοπές στην άρδευση, αφού όλα τα φράγματα είχαν υπερχειλίσει.
Οι ποσότητες αυτές δεν ξεπερνούν τα 70 εκατ. κ.μ. παγκύπρια. Στις περιοχές που αρδεύονται από το Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού (ΕΣΝΑ) οι συνολικές καταναλώσεις ήταν περίπου 44 εκατ. κ.μ.
Σε σύγκριση με σήμερα υπάρχει μείωση 60% συγκριτικά με το 2004, ενώ σε σύγκριση με πέρυσι η μείωση είναι 33,3%, αφού παραχωρήθηκαν συνολικά 26,4 εκατ. από το Νότιο Αγωγό για κάλυψη των περιοχών Κοκκινοχωριών, Λεμεσού, Βασιλικός Πεντάσχοινος, Κίτι – Μαζωτός και Αθηένου. Φέτος προγραμματίζεται να παραχωρηθούν 9,1 εκατ. κ.μ. από τα φράγματα και 8,5 εκατ. κ.μ. από γεωτρήσεις και ανακυκλωμένο νερό.
Σημειώνεται ότι παρόμοιες ποσότητες την τελευταία 10ετία δόθηκαν το 2009 (17,3 εκατ. κ.μ.) επί συνόλου 29,4 εκατ. από όλα τα κυβερνητικά υδατικά έργα για αρδευτικούς σκοπούς. Οι μεγαλύτερες ποσότητες τα τελευταία χρόνια παραχωρήθηκαν το 2013 για σκοπούς άρδευσης όπου παραχωρήθηκαν συνολικά 60 εκατ. κ.μ. και τα 40 εκατ. αφορούσαν το ΕΣΝΑ.
Η σημαντική μείωση των ποσοτήτων νερού που θα παραχωρηθούν στην άρδευση γίνεται με σκοπό να μην απειληθεί η ύδρευση το 2019, εφόσον οι εισροές νερού στα φράγματα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα το 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ετοίμασε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική βροχόπτωση στην Κύπρο από 31 Οκτωβρίου 2017, μέχρι τέλος Μαρτίου 2018 ανήλθε στα 350 χιλιοστόμετρα ή 80% της κανονικής.
Οι συνολικές εισροές νερού στα φράγματα από 31 Οκτωβρίου 2017 μέχρι τέλος Μαρτίου 2018 ήταν 37,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (εκ. κ.μ.). Τα συνολικά αποθέματα νερού στα φράγματα μέχρι τέλος Μαρτίου 2018 έφθασαν στα 68,4 εκ. κ.μ. ή 23,5% της πληρότητας τους σε σχέση με 88,5 εκ. κ.μ. ή 30,4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι εισηγήσεις του ΤΑΥ για την κατανομή των αποθεμάτων κατά χρήση και περιοχή, βασίστηκαν στους πιο κάτω άξονες:
(α) Tη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής πόσιμου νερού στους καταναλωτές,
(β) Tη χρήση των μονάδων αφαλάτωσης με ετήσια παραγωγή τουλάχιστον 68 εκ. κ.μ. νερού, και
(γ) Tην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, ανάλογα με τα υδατικά αποθέματα στα φράγματα στο τέλος της βροχερής περιόδου.
Από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) για αρδευτικούς σκοπούς, θα παραχωρηθούν:
(α) Από το Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού (ΕΣΝΑ) 17,6 εκ. κ.μ. (9,1 εκ. κ.μ. από τα φράγματα και 8,5 εκ. κ.μ. από γεωτρήσεις και ανακυκλωμένο νερό), δηλαδή μείωση κατά 33,3% συγκριτικά με την περσινή χρονιά τα οποία θα παραχωρηθούν με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (i) ύδρευση ζώων, (ii) αποπεράτωση υφιστάμενων εποχιακών φυτειών και θερμοκηπίων μέχρι τέλος Μαΐου, και (iii) παραχώρηση του 25% των αναγκών για την άρδευση μόνιμων φυτειών.
(β) Από το αρδευτικό Έργο Πάφου, 6,4 εκ. κ.μ. δηλαδή μείωση 36% σε σχέση με το 2017. Με αυτές τις ποσότητες αναμένεται να ικανοποιηθούν οι υφιστάμενες φυτείες και θερμοκήπια μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ για τις μόνιμες φυτείες να παραχωρηθεί το 25% των αναγκών και στις μπανανοφυτείες το 36% των αναγκών.
(γ) Από τα φράγματα του Έργου Χρυσοχούς 5,0 εκ. κ.μ., δηλαδή μείωση 16,7% από την έγκριση του 2017.
(δ) Από τα φράγματα Ξυλιάτου 0,5 εκ. κ.μ. και από το φράγμα Βυζακιάς 0,2 εκ. κ.μ. δηλαδή μείωση 6,7% από την έγκριση του 2017. Οι ποσότητες θα κατανεμηθούν με προτεραιότητα στα θερμοκήπια και στις μόνιμες φυτείες.

€65 εκατ. για αφαλατωμένο νερό

Όσον αφορά τις απαιτούμενες πιστώσεις, σημειώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το 2018, υπάρχει πρόνοια ύψους €31,25 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς για το υδατικό ισοζύγιο του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου Αγωγού (ΕΣΝΑ) για να παραμείνει η υδατική κατάσταση στα ίδια σημερινά επίπεδα, η παραγωγή αφαλατωμένου νερού για το 2018 θα πρέπει να ανέλθει στα 68 εκ. κ.μ. περίπου. Σε τέτοια περίπτωση θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €33,7 εκατομμυρίων.

Στρατηγική μελέτη για τη Διαχείριση Υδάτων

Εντός του τριμήνου το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο στρατηγικής για την υδατική πολιτική, όπως ανέφερε ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής.
Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο με χθεσινή του απόφαση αποφάσισε να αναθέσει στο υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για τη Διαχείριση Υδάτων και Αντιμετώπιση της Ανομβρίας, η οποία να υποβληθεί ενώπιόν του το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου 2018.

Κέρδισαν ένα μήνα για εποχικές καλλιέργειες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή νερού για την άρδευση υφιστάμενων εποχικών φυτειών και θερμοκηπίων μέχρι και το τέλος Ιουνίου και την άμεση διακοπή της την 30η Ιουνίου, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι οι φυτείες μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επιπλέον, ενέκρινε την άμεση διακοπή παροχής νερού σε όλα τα τεμάχια στα οποία δεν υπάρχουν μόνιμες ή εποχικές φυτείες.
Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την εισήγηση του ΤΑΥ για μη παροχή νερού για εποχικές καλλιέργειες μετά την 31η Μαΐου και τόνισαν την ανάγκη για παροχή αποζημιώσεων στους αγρότες που θα πληγούν από την ανομβρία.
Οι θέσεις των αγροτικών οργανώσεων συζητήθηκαν περαιτέρω με το ΤΑΥ σε συνεδρία που έγινε στις 10 Μαΐου, όπου το ΤΑΥ ανέφερε ότι η υδατική κατάσταση μπορεί να επαναξιολογηθεί και εάν υπάρχουν πλεονάσματα να αξιοποιηθούν για την άρδευση υφιστάμενων εποχικών φυτειών και θερμοκηπίων το μέγιστο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες

Σε περικοπές στην άρδευση ύψους 30% τους καλοκαιρινούς μήνες, με έναρξη την 1η Ιουλίου, προχωρεί η Κυβέρνηση ως μέτρο αντιμετώπισης των μειωμένων αποθεμάτων νερού στα φράγματα λόγω λειψυδρίας. Ωστόσο, στην ύδρευση δεν θα υπάρξουν καθόλου περικοπές νερού για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.
Ο υπουργός Γεωργίας σημείωσε πως θα τερματιστεί η παραχώρηση νερού για εποχιακές καλλιέργειες και καλλιέργειες σε θερμοκήπια, ενώ η παραχώρηση νερού για μόνιμες καλλιέργειες θα γίνεται κατά 25% για σκοπούς συντήρησης.
Ο κ. Καδής ανέφερε στη συνέχεια πως μετά από αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγγραφεί για συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ στις 17 και 18 Ιουνίου, ως μέρος της ημερήσιας διάταξης το θέμα της συνεχιζόμενης ανομβρίας στην Κύπρο και της δυνατότητας στήριξης των Κυπρίων αγροτών από την ΕΕ. «Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κατανόηση και τη στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε.
Ανέφερε πως στα πλάνα της Κυβέρνησης είναι επίσης η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο έχει δώσει συγκατάθεση για να ξεκινήσει το υπουργείο διαπραγματεύσεις με μονάδες αφαλάτωσης.
Όπως εξήγησε, για τη δημιουργία της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, για σκοπούς επιτάχυνσής της, το Υπουργείο Γεωργίας έχει αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία για να εξετάσει πώς μπορεί να υιοθετήσει νόμιμες αλλά πιο ευέλικτες πρακτικές που θα του επιτρέπουν να κινηθεί πιο γρήγορα. Ακόμη, είπε πως υπάρχει σε εξέλιξη έργο επεξεργασίας λυμάτων από τα οποίο θα προκύπτει νερό για σκοπούς άρδευσης τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λάρνακα.

Γράφει ο Άγγελος Νικολάου – Πηγή: www.philenews.com