Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρώτη, μικρής κλίμακας, κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), μετά από 2 σερί βδομάδες ανοδικής πορείας.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Δεκεμβρίου και 23 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €73,85/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 0,7% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €89,08/MWh και στα €62,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου, φτάνοντας τα €78,96/MWh.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η μικρή πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στη «διακριτική» αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (+14 GWh ή +10%), καθώς και στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών κατά 6.4 GWh (ή +7%).