Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) στην ηλεκτρική ενέργεια την εβδομάδα που μας πέρασε.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 και 26 Αυγούστου ανήλθε στα €65,52/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,18% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €71,90/MWh και στα €53,29/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τετάρτη, 22 Αυγούστου, φτάνοντας τα €67,85/MWh.

Σύμφωνα με την ενεργειακή ανάλυση του ΙΕΝΕ, η μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας ακολούθησε ανοδική πορεία αφενός λόγω της ανιούσας που έχουν σημειώσει οι τιμές στις ξένες αγορές εξαιτίας των υψηλών τιμών CO² και φυσικού αερίου και αφετέρου λόγω μιας αύξησης της τάξεως του 8% που καταγράφηκε στη ζήτηση ηλεκτρισμού της τελευταίας εβδομάδας