Τέσσερα έργα με αντικείμενο την κυκλική βιο-οικονομία και την επανάχρηση υλικών μεταξύ επιχειρήσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνάντηση της τοπικής ομάδας εμπλεκόμενων φορέων του έργου “Bioregio” στη Θεσσαλονίκη.
Τη συνάντηση διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε σχετική ανακοίνωση, οι πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων όμορων δήμων ή περιφερειών, καθώς ο περιορισμός της απόστασης μεταφοράς των υλικών προς επανάχρηση συμβάλλει στην αειφορία, ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργία τοπικής οικονομίας προστιθέμενης αξίας.
Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη χρήσης δευτερογενών υλικών στην παραγωγική διαδικασία και προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά, καθώς και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου σκέψης των πολιτών αλλά και των υπευθύνων των τοπικών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται, ότι όλες οι καλές πρακτικές του προγράμματος “Bioregio” είναι καταγεγραμμένες στην πλατφόρμα καλών πρακτικών του INTERREG EUROPE.