Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτώση σημείωσε για ακόμα ένα επταήμερο η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου ανήλθε στα €67,58/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 4,72% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €80,71/MWh και στα €29,49/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €75,18/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πτώση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στις αυξημένες καθαρές εισαγωγές (+37 GWh ή +54% σε εβδομαδιαίο επίπεδο), καθώς και στην μείωση του μεταβλητού κόστους των θερμικών μονάδων, οι οποίες ενσωμάτωσαν τις μειωμένες τιμές των δικαιωμάτων ρύπων της τελευταίας περιόδου.