Ην. Βασίλειο: Έρευνα για πυρηνικούς σταθμούς μικρής κλίμακαςΜια κοινοπραξία με επικεφαλής τον όμιλο Rolls-Royce, φημισμένο για την κατασκευή οχημάτων υψηλής τεχνολογίας, έχει αναπτύξει σχέδια για πυρηνικούς σταθμούς μικρής κλίμακας.
Η κοινοπραξία αναμένεται να λάβει κυβερνητική έγκριση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδίων της, τα οποία ενδεχομένως θα υλοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έγκριση θα έρθει από το βρετανικό υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής, στο πλαίσιο ενός επίσημου διαγωνισμού για να καθοριστεί ποιες πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο.
Μια παράλληλη τεχνικοοικονομική αξιολόγηση από τη βρετανική κυβέρνηση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι μεταξύ των πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατέληξαν όμως στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα αμερικανικά σχέδια για παρόμοια τεχνολογία δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικά από άποψη κατασκευής και συντήρησης, καθώς και ότι δεν θα ήταν εμπορικά βιώσιμα.
Η ανάπτυξη των μικρών πυρηνικών σταθμών από την Rolls-Royce και τις άλλες εταιρείες θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με κονδύλι ύψους 250 εκατομμυρίων λιρών, στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο, η πυρηνική αναγέννηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσως καθυστερήσει λόγω Brexit, το οποίο αναμένεται να περιορίσει την εισροή των εξειδικευμένων εργαζομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτών των συστημάτων.

Πηγή: www.naftemporiki.gr