Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μικρή άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) το προηγούμενο επταήμερο, μετά από δύο συνεχόμενες εβδομαδιαίες πτώσεις.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου και 11 Νοεμβρίου ανήλθε στα €68,86/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 1,89% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €78,64/MWh και στα €57,22/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €72,45/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η μικρή αύξηση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στο ελαφρώς αυξημένο φορτίο (+12.8 GWh ή +1.5%), στη μικρή πτώση στην ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ (-12 GWh ή -7%) και στις λιγότερες εισαγωγές (-12 GWh ή -12%).