Αυξήθηκαν το 2019 οι επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, το σύνολο των επενδύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2019 ανήλθε σε 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 και 5,4 εκατ. ευρώ τα έτη 2018 και 2017 αντίστοιχα.
Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν επίσης τα εξής:
  1. Το σύνολο των απορριμμάτων προς χρήση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2018, παρουσίασε μείωση κατά 6,5%. Αύξηση κατά 5,1% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.
  2. Το σύνολο των απορριμμάτων που καταναλώθηκε στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για τοέτος 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2018, παρουσίασε μείωση κατά 7,3%. Αύξηση κατά 9,6% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 
  3. Η S ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2019, σεσύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 2018, παρουσίασε μείωση κατά 5,4%. Αύξηση κατά 6,5% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.