Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο συστήνεται η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
τη διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων, μεθοδολογίας και κατευθύνσεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
την επεξεργασία των προς διερεύνηση σεναρίων ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων της χώρας,
το σχεδιασμό και την προώθηση προτάσεων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων,
το συντονισμό των θεσμικών φορέων για τη συμβολή τους στο έργο,
το συντονισμό και τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
τις διαδικασίες διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,
την εποπτεία της διαδικασίας.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική απόφαση, την Επιτροπή συγκροτούν:
ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος,
ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών
ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
ο Πρόεδρος του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ),
ο Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ),
ο Πρόεδρος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),
ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ),
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
έως τέσσερις εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλη.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ