Δημόσια διαβούλευση για την κατανομή χωρητικότητας στη διασύνδεση Ελλάδας – ΙταλίαςΣε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από την JAO S.A. για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ και της TERNA οι κανόνες κατανομής καθημερινών χωρητικοτήτων στο δίκτυο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας.
Η διαβούλευση προηγείται της μελλοντικής επικαιροποίησης των υφιστάμενων κανόνων κατανομής για την προθεσμία κατανομής χωρητικότητας.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους έως τις 12 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]