Στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2018 σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.