Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που παρουσίαστηκαν χθες από το διαχειριστή του συστήματος διανομής ΔΕΔΔΗΕ στη Βουλή για τις εντολές αποκοπής ηλεκτρικού ρεύματος που δέχθηκε ο διαχειριστής την περασμένη χρονιά.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 7.438.455 μετρητών, μόνο πέρυσι ο ΔΕΔΔΗΕ, δέχθηκε 320.000 αιτήματα για αποκοπή μετρητών από τους προμηθευτές. Με βάση τα στοιχεία του διαχειριστή οι εντολές που εστάλησαν πέρυσι ξεπέρασαν το 4,3% του συνόλου των μετρητών που διαχειρίζεται ΔΕΔΔΗΕ στο δίκτυο διανομής (χαμηλή και μέση τάση). Από αυτές τις εντολές υλοποιήθηκαν κάτι λιγότερο από τις μισές δηλαδή 150 χιλιάδες.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είτε οι οφειλέτες έσπευσαν να διακανονίσουν τα χρέη τους είτε υπήρξε εκ νέου παράνομη επανασύνδεση με το δίκτυο. Απο την άλλη πλευρά όπως αναφέρει ο διαχειριστής, τα συνεργεία που κάνουν τις καταμετρήσεις έχουν εκπαιδευτεί ώστε να κάνουν ελέγχους για παράνομες επανασυνδέσεις.
Πέρυσι έγιναν 500 χιλιάδες επιπλέον έλεγχοι από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για άλλες εργασίες (νέες συνδέσεις, αλλαγές, κλπ). Τέλος έγιναν και ακόμη 40 χιλιάδες στοχευμένοι έλεγχοι, που αφορούν περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν έντονες μεταβολές στην κατανάλωση. Οι απώλειες υπολογίζεται ότι ανέρχονται στο 3,2% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ ταυτόχρονα οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι πολύ υψηλότερες.