Στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας βρίσκεται η προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος 50 MVA στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αράχθου Άρτας, απαντά σε επιστολή του δημάρχου Αρταίων ο ΔΕΔΔΗΕ.
Την επιστολή ο κ. Χρήστος Τσιρογιάννης απέστειλε με σκοπό να αυξηθεί η ισχύς, ώστε να αρθεί το πρόβλημα κορεσμού του δικτύου στο νομό. Με τον τρόπο αυτό ιδιώτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρούν σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος. Το έργο, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
Η απάντηση:
  1. Το έργο της ενίσχυσης στον υδροηλεκτρικό σταθμό υψηλής και μεσαίας τάσης (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) εντός του ΚΥΤ Αράχθου, με την προσθήκη τρίτου μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Σ) 40/ 50 MVA και την ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς μέσης τάσης, βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διακήρυξη ΔΕΕΔ- 39 για το έργο προκηρύχτηκε στις 17/2 2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 3/5/22. Αναμένεται η έκδοση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), της οποίας η διαδικασία έχει αναληφθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Επισημαίνεται ότι πλέον των έργων επαύξησης, θα γίνει αναβάθμιση του εξοπλισμού προστασίας των υφιστάμενων αναχωρήσεων μέσης τάσης και η κατασκευή ενός νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει τους πίνακες προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού μέσης τάσης καθώς και του εξοπλισμού ΜΤ της επέκτασης του Υ/Σ.
  1. Η προμήθεια του Μ/Σ ισχύος για την επέκταση του ΚΥΤ Αράχθου περιλαμβάνεται στο αντικείμενο σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί για την εκτέλεση του έργου και ως εκ τούτου θα αναληφθεί από τον ανάδοχο της σύμβασης.
  2. Εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
  3. Με την ολοκλήρωση του έργου της ενίσχυσης του Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ εντός του ΚΥΤ Αράχθου, θα δημιουργηθεί ηλεκτρικός χώρος για σύνδεση περαιτέρω μονάδων ΑΠΕ και ειδικά συστημάτων net metering και φωτοβολταϊκών σε οικιακές περιοχές (φωτοβολταϊκά στεγών).