Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, στα πλαίσια του Άρθρου 36 του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.2.2014), ως ισχύει, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το ποσοστό (%) στο σύνολο της Μηνιαίας Προμήθειας των ΜΔΝ ανά συμμετέχοντα (από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Σεπτεμβρίου του 2018) διαμορφώνεται ως εξής:
 1. ΔΕΗ: 82,8918% (59,53170% στη χαμηλή τάση, 23,23022% στη μέση τάση). 
 2. HΡΩΝ: 3,5039% (2,33629% ΧΤ, 1,1676% ΜΤ)
 3. Μυτιληναίος Α.Ε. 1,6879% (1,07962% ΧΤ, 0,6082% ΜΤ)
 4. ELPEDISON 4,7933% (1,39068% ΧΤ, 3,4026% ΜΤ)
 5. NRG 0,4068% (0,24028% ΧΤ, 0,1666% ΜΤ)
 6. GREEN 0,2860% (0,27669% ΧΤ, 0,0093% ΜΤ)
 7. WATT & VOLT 0,9085% (0,87777% ΧΤ, 0,0307% ΜΤ)
 8. VOLTERRA 1,1358% (0,58912% ΧΤ, 0,5467% ΜΤ)
 9. ΚΕΝ 3,3663% (2,26645% ΧΤ, 1,0998% ΜΤ)
 10. ΕΛΤΑ 0,7317% (0,22801% ΧΤ, 0,5037% ΜΤ)
 11. Economic Growth 0,1506% (0,02972% ΧΤ, 0,1209% ΜΤ)
 12. Volton 0,03982% (Όλο στη ΧΤ)
 13. Αέριο Αττικής 0,03274% (Όλο στη ΧΤ)
 14. Kαθολική υπηρεσία 0,06493%
Σημειώνεται ότι καταγράφεται επίσης 0,1299% στην υψηλή τάση από τη ΔΕΗ, ποσοστό που αναφέρεται στην ιδιοκατανάλωση των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ.
Δείτε το αναλυτικό δελτίο του ΔΕΔΔΗΕ εδώ