Η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 55,8 ευρώ/ MWh.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην ΕΕ σύμφωνα με την οποία οι μέσες τιμές χονδρικής ανήλθαν σε 44 ευρώ/MWh, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Πρώτη ήταν η Μεγάλη Βρετανία αφού η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε σε 60,1 ευρώ/ MWh, ενώ υψηλές τιμές κοντά στην ελληνική διαμορφώθηκαν και στην Ιρλανδία (55,1 ευρώ/ MWh), στην Ιταλία (53,4 ευρώ/ MWh) στην Ισπανία 52,2 (ευρώ/ MWh) και την Πορτογαλία (52,1 ευρώ/ MWh).
Στη γειτονική μας χώρα, Βουλγαρία, η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας το δεύτερο τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε 33,9 (ευρώ/ MWh) γεγονός που ευνόησε και τις εξαγωγές ενέργειας στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με την έκθεση το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ έφθασε στο υψηλότερο σημείο του καλύπτοντας το 38%, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής υδροηλεκτρικών και αιολικών σταθμών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%.