"

Την απογοήτευσή τους για τα μέτρα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εκφράζουν μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις και σύνδεσμοι της Ε.Ε. ζητώντας πιο αποφασιστικές λύσεις και απαντήσεις.
Βασικό ζητούμενο για τη βιομηχανία είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από τον ηλεκτρισμό, ειδάλλως υπάρχει ορατός κίνδυνος για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, περαιτέρω λουκέτα και απώλεια κρίσιμων τομέων της βιομηχανικής παραγωγής.
Χαρακτηριστική του κλίματος είναι η προειδοποίηση του European Steel Association ο οποίος τονίζει ότι τα επείγοντα μέτρα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ούτε φιλόδοξα αλλά ούτε και επαρκή για να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας και να διατηρήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε βιομηχανικούς τομείς όπως ο χάλυβας που είναι εκτεθειμένοι σε σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν έκτακτα μέτρα και για τη βιομηχανία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο European Steel Association.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Axel Eggert, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χάλυβα (EUROFER), υπογράμμισε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δείχνουν περιορισμένη φιλοδοξία και ευρύτητα, καθώς δεν θα μειώσουν τις τιμές ενέργειας και το κόστος για τη βιομηχανία χάλυβα σε ένα βιώσιμο επίπεδο που θα διατηρούσε τον κλάδο ανταγωνιστικό. Η ευρωπαϊκή αγορά κατακλύζεται επί του παρόντος από φθηνότερες εισαγωγές από τρίτες χώρες που υπόκεινται μόνο σε ένα κλάσμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να επιβαρυνθούν οι παραγωγοί χάλυβα της ΕΕ, δήλωσε ο κ. Eggert.
Ο ίδιος ασκεί κριτική στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τονίζοντας ότι δεν εξασφαλίζουν προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και άρα την βιωσιμότητά τους.
«Δυστυχώς, τα μέτρα είναι απίθανο να σταματήσουν την τάση περικοπής στην παραγωγή αλλά και των προσωρινών απολύσεων. Εάν δεν υπάρξει γρήγορη δράση οι τάσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν μόνιμες και η ΕΕ να θέσει σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα του εγχώριου χαλυβουργικού τομέα της, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την αυτονομία της ίδιας της ΕΕ και στον οποίο βασίζονται τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές, η άμυνα, η υγεία, και ο εξοπλισμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τόνισε ο κ. Eggert.
Ως προς το τις προτάσεις του κλάδου του χάλυβα ο κ. Eggert αναφέρει ότι ζητούνται πιο φιλόδοξα και πιο στοχευμένα μέτρα για τη βιομηχανία μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών και του κόστους της ενέργειας για τις βιομηχανίες που εκτίθενται στον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό. «Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν μέτρα έκτακτης ανάγκης και για τη βιομηχανία για τη διατήρηση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ», κατέληξε.
Ενεργοβόρες βιομηχανίες
Έντονη κριτική ασκούν με επιστολή τους και 12 κλαδικοί σύνδεσμοι ενερβόρων βιομηχανιών (Τσιμέντα, Γυαλί, Μέταλλα, Χάλυβας κλπ).
Σε επιστολή τους προς την Τσεχική Προεδρία της ΕΕ, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες υπογραμμίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των εξελίξεων στην αγορά εξαιτίας της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που έχουν ήδη προκαλέσει παύση λειτουργίας εργοστασίων ή μείωση της παραγωγής σε πολλά κλάδους. Κάθε μέρα που περνά, η κατάσταση χειροτερεύει με πιθανές μη αναστρέψιμες συνέπειες στις επενδύσεις στην Ευρώπη, τονίζουν οι βιομηχανίες.
«Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς λείπει η αίσθηση του επείγοντος στη σειρά μέτρων που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Ενέργειας. Πολλά από αυτά τα μέτρα απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, διατυπώνονται με ευρείς και, κατά καιρούς, αόριστους όρους και είναι ασαφής ως προς την εφαρμογή τους στη βιομηχανία.
Καλούμε την ηγεσία της Ευρώπης να παράσχει στη βιομηχανία άμεσα και ακριβή μέτρα ανακούφισης που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα για να διασφαλιστεί η συνεχής βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη», αναφέρει η επιστολή των βιομηχανιών προς την Τσεχική Προεδρία.
«Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει επειγόντως μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο τον περιορισμό της τιμής του φυσικού αερίου, καθώς και μέτρα για την αποσύνδεση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές του φυσικού αερίου. Το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση πρέπει επίσης να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα», υπογραμμίζουν οι 12 βιομηχανικοί σύνδεσμοι.
Επιδημία λουκέτων
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστολή τους οι 12 σύνδεσμοι αναφέρονται στην τάση για μείωση της παραγωγής ή ακόμη και για κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων.
«Τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλος αριθμός βιομηχανικών μονάδων έκλεισαν ή μείωσαν την παραγωγή τους στην Ευρώπη ενώ περισσότερα κλεισίματα αναμένονται περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες. Αυτές οι μαζικές περικοπές αναμένεται να αυξήσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες αγορές για στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού και θα αυξήσουν δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα», υπογραμμίζει η επιστολή.
Σήμερα για πολλές βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική λογική για συνέχιση της παραγωγής στην Ευρώπη ούτε ορατότητα για επενδύσεις. Οι επιπτώσεις αυτών των περικοπών αρχίζουν επίσης να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις αλυσίδες αξίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και τη διαθεσιμότητα βασικών προϊόντων ευρύτερα.
Απαιτείται άμεση και αποτελεσματική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προειδοποιούν οι εκπρόσωποι των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: capital.gr