Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Οκτωβρίου και 13 Οκτωβρίου ανήλθε στα €65,26/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,84% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,40/MWh και στα €35,07/MWh αντιστοίχως.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €73,76/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, βασικός παράγοντας πίεσης της μέσης ΟΤΣ ήταν η χαμηλότερη διαθεσιμότητα λιγνιτικών μονάδων, αφού τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3 και 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης λόγω της απόρριψης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Επιπλέον πίεση ασκήθηκε από τις υψηλές τιμές στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού της ΝΑ Ευρώπης, γεγονός που ενίσχυσε τις εξαγωγές ηλεκτρισμού της Ελλάδας, περιορίζοντας τις καθαρές εισαγωγές στις 110 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο (-17,6%).