Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πτωτικά κινήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στη χρονική περίοδο 23 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου 2019, εμφανίζεται μειωμένη κατά 3.3%, σε σύγκριση την μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνεται στα €82.60 /MWh και στα €0.00/MWh, αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (27/12), φτάνοντας τα €74.26/MWh. Ο συνδυασμός της σημαντικής μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της εορταστικής περιόδου, της υψηλής παραγωγής, τόσο των μονάδων ΑΠΕ, όσο και των υδροηλεκτρικών, καθώς και της διατήρησης των εισαγωγών σε υψηλά επίπεδα οδήγησε σε πτώση της μέσης εβδομαδιαίας ΟΤΣ.