Σε σχέση με τις ενστάσεις μικρής μερίδας της κοινής γνώμης της Λακωνίας αναφορικά με την Φάση Ι της διασύνδεσης της Κρήτης (Πελοπόννησος-Κρήτη) που εστιάζονται στο εναέριο τμήμα της γραμμής μεταφοράς, μήκους 27,5 χλμ. που διέρχεται από τη χερσόνηση του Μαλέα, ο ΑΔΜΗΕ διευκρινίζει τα εξής:
Όταν η νέα διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του Ιουνίου και ενημερώθηκε για τις αντιδράσεις, κάλεσε σε διαβούλευση εκπροσώπους των κατοίκων  και διερεύνησε εξαντλητικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις  που θα ελαχιστοποιούσαν το μήκος του εναερίου τμήματος επί της χερσονήσου Μαλέα.
Λύσεις όπως η πλήρης υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς ή η εναλλακτική χάραξη θα οδηγούσαν σε δυο τουλάχιστον χρόνια καθυστέρηση στην ηλέκτριση της γραμμής, που προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2020.
Με δεδομένο ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης λόγω της παύσης λειτουργίας ορισμένων συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνεπεία της εφαρμογής των νέων κοινοτικών ρυθμίσεων για τις εκπομπές ρύπων στο τέλος του 2019,  ο ΑΔΜΗΕ κατέληξε σε συγκεκριμένες ενέργειες τροποποίησης  του σχεδιασμού του έργου, οι οποίες  μεγιστοποιούν την όδευση του υπογείου τμήματος της  γραμμής μεταφοράς στη Χερσόνησο του Μαλέα και βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εναερίου τμήματος. 
Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος της εναέριας γραμμής μειώνεται κατά 3,7 χλμ., σε 23,8 χλμ. από 27,5 χλμ, που ήταν αρχικά και αντικαθίσταται από νέα υπόγεια γραμμή μεταφοράς μήκους 4,5 χλμ. περίπου. Έτσι, το υπόγειο τμήμα της γραμμής μεταφοράς στη Πελοπόννησο αυξάνεται σε 14 χλμ, ενώ καταργούνται 10 ιστοί και ένας πυλώνας, μειώνοντας σημαντικά την όχληση για τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται περαιτέρω με την τοποθέτηση των πυλώνων σε μεγαλη απόσταση από τις ορεινές κοινότητες και οικισμούς. Επιπροσθέτως, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην αντικατάσταση 15 πυλώνων με ισάριθμους ιστούς όπου ήταν τεχνικά εφικτό, κάτι που οδηγεί σε καλύτερο οπτικά αποτέλεσμα και μικρότερη κατάληψη χώρου.
Με τις ενέργειες αυτές, ο ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν αδιαφορεί για τις θέσεις μέρους των πολιτών της Λακωνίας. Προτεραιότητα του ωστόσο, αναγκαστικά παραμένει η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου που είναι απολύτως απαραίτητο για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας καθώς θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης από τους συμβατικούς σταθμούς. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του έργου το 2020  θα οδηγήσει άμεσα σε περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς του ρεύματος των καταναλωτών όλης της χώρας  της τάξης των 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή σε μείωση κατά 50% των ΥΚΩ που χρεώνονται λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης και ανέρχονται σήμερα σε 300 εκατ. ευρώ.