ΑΔΜΗΕ: Στα 49,6 εκατ. τα κέρδη εννεαμήνουO Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ανακοίνωσε επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2017.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 49,4% και συγκεκριμένα στα 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παράλληλα, τα EBITDA αυξήθηκαν στα 138,1 εκατ. ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Προοπτικές
Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ διατηρεί τις προηγούµενες προβλέψεις της για την πορεία των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή και τα χρηµατοοικονοµικά του αποτελέσµατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.