Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση τον Φάκελο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030. 
Το κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 23/02/2021 έως και τις 24/03/2021, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ smpe.dpa.20.29&[email protected] με θέμα “ΣΜΠΕ ΔΠΑ 2020 – 2029 & 2021 – 2030”.
Τα σχετικά συμπεράσματα από τη συλλογή απόψεων θα σταλούν από τον ΑΔΜΗΕ στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225/05.09.2006).
Σχετικά Αρχεία :
  1. ΣΜΠΕ ΔΠΑ 2020-2029 & 2021-2030
  2. ΧΑΡΤΕΣ ΔΠΑ 2020-2029
  3. ΧΑΡΤΕΣ ΔΠΑ 2021-2030