Εκτός λειτουργίας τέθησαν σήμερα στις 11.35 ΓΜ 150 kV με σημείο εκκίνησης τον Υποσταθμό Ρουφ, λόγω εσφαλμένου χειρισμού, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ και σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα ευρήματα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν εντοπίζονται βλάβες στον εξοπλισμό, ούτε προκλήθηκε οποισδήποτε κίνδυνος για το προσωπικό.
Το πρόβλημα στον Υ/Σ Ρουφ αποκαταστάθηκε στις 11.42 και αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης φορτίων από το Δίκτυο Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), η οποία ολοκληρώθηκε στις 11.55, οπότε και αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Αθήνα.