Με απόφασή της, η ΡΑΕ προχώρησε στην έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
Το εγχειρίδιο μπορείτε να το δείτε εδώ.