Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης της BP για την ενέργεια όλου του κόσμου, ο άνθρακας αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017.
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε πέρυσι κατά 2,8%, φθάνοντας τις 25.551 τεραβάτατρες (TWh), εκ των οποίων 9.723 TWh παρήχθησαν από άνθρακα. Ο άνθρακας παραμένει η κορυφαία πηγή ενέργειας, παρά την απώλεια 3,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης.
Το μερίδιο του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής το 1998 ήταν επίσης 38%, αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η τάση αύξησης του μεριδίου του άνθρακα συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη της Κίνας.
Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή ήταν το φυσικό αέριο με 23,2%. Η υδροηλεκτρική ενέργεια κατέλαβε την τρίτη θέση που αντιστοιχεί στο 15,9% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από την άλλη πλευρά, διαμορφώθηκε στο 8,4% πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση. Το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο.
«Το ‘βήμα προς τα πίσω’, κατά το περυσινό έτος, σε ότι αφορά τις εκπομπές άνθρακα είναι περισσότερο σοβαρό στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας, όπου οι εκπομπές εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 1,6% το 2017», αναφέρει η έκθεση.