Εγκρίθηκε, την Δευτέρα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κανονισμός σχετικά με τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο οποίος προβλέπει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τα κράτη μέλη σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030.
«Η ΕΕ έρχεται έτσι ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της δέσμευσης που ανάλαβε με τη Συμφωνία των Παρισίων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πράξη ο στόχος της ΕΕ να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 στους τομείς επιμερισμού των προσπαθειών. Οι τομείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, τα κτίρια, η γεωργία (εκπομπές εκτός CO²), η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών και των διεθνών μεταφορών)», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου.
«Η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή μάς βρίσκει όλους σύμφωνους. Η σημερινή απόφαση θα αποτελέσει ένα ακόμη βέλος στη φαρέτρα μας για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των ευρωπαίων πολιτών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της βουλγαρικής Προεδρίας», δήλωσε ο Neno Dimov, Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας.