Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., το πράσινο υδρογόνο προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν σημαντικά στις τεχνολογίες υδρογονοκίνησης, με τις δύο τελευταίες χώρες να έχουν ήδη δεσμευτεί για επενδύσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.
Το Ευρωπαϊκό έργο «UPHYMOB – Αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε. για στόλους Υδρογόνου και σχετικές υποδομές λειτουργίας και συντήρησης», συνεργασίας Ισπανίας, Βελγίου, Πορτογαλίας και Ελλάδας, στοχεύει στην αύξηση του διαθέσιμου έμψυχου δυναμικού για την αναδυόμενη βιομηχανία της υδρογονοκίνησης.
Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτύπων για τους τεχνικούς υδρογονοκίνησης και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων μέσα από την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (online μαθήματα και εκπαιδευτικό εγχειρίδιο) και την δημιουργία ενός πλαισίου αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Του εγχειρήματος ηγείται το Ίδρυμα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υδρογόνου στην Αραγονία (Aragon Hydrogen Foundation), πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και διάδοση εφαρμογών Υδρογόνου στην Ευρώπη. Η κοινοπραξία συμπληρώνεται από 4 ακόμη φορείς: το Ιnstituto Superior Técnico στην Πορτογαλία, το Ίδρυμα San Valero στην Ισπανία, την Inovella sprl στο Βέλγιο, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει η ΠΡΟΜΕΑ – Ελληνική Εταιρεία Προώθησης Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης.
Αυτόν τον καιρό διενεργείται έρευνα στη βιομηχανία εφαρμογών Υδρογονοκίνησης, σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των μηχανικών οχημάτων υδρογόνου και τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά, καθώς ο κλάδος αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η έρευνα θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα συνδυάζει τη συντήρηση συστημάτων μετάδοσης κίνησης με Υδρογόνο και των αντίστοιχων υποδομών ανεφοδιασμού.
Στην έρευνα λαμβάνουν μέρος πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα Κατάρτισης και Α.Ε.Ι., στελέχη και εργαζόμενοι στη βιομηχανία υδρογονοκίνησης, επικεφαλής τμημάτων κατάρτισης και εκπαιδευτές σε εταιρείες που σχετίζονται με το υδρογόνο, εμπειρογνώμονες μηχανικοί του τομέα, ακαδημαϊκοί, ερευνητές κ.ά.

Συμμετέχετε στην έρευνα στο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTED7dpfiXJXktm7LR-8Bo6dtmELiiqLh0DuIvjpDBN7aa4A/viewform