Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος GEONFLEX® & GEOSUB®  αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ομάδες προϊόντων στην ιστορία της KOUVIDIS καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στην προστασία…