Η εταιρεία με την επωνυμία «ICGB AD» υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-293199/14.12.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08589) αίτηση για…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 το έργο διδυμοποίησης (Twinning project) που υλοποίησαν στη Γεωργία η Αυστριακή, Γαλλική και Ελληνική κοινοπραξία με στόχο…

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Νόμου 4001/2011 o Διαχειριστής συνάπτει με τους χρήστες συμβάσεις σύμφωνα με πρότυπες συμβάσεις που καταρτίζονται και…

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καταγράφηκε και στον τελευταίο κύκλο υποβολής αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής…

Η ΡΑΕ, κατά την από 14 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της και λαμβάνοντας υπόψη τα Αποτελέσματα εκ των από 11 Δεκεμβρίου 2020, 17 Δεκεμβρίου 2020  και 07 Ιανουαρίου 2021 Δημοσίων Διαβουλεύσεων,…

Χωρίς παρατηρήσεις εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΕΔΑ Αττικής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το νέο πλάνο προβλέπει…