Συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ανακοίνωσαν οι Όμιλοι…

H Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο» φως στη «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση ποσοστού 90% του μετοχικού κεφαλαίου της…